81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uroczyste obchody tegorocznej Rocznicy   Uchwalenia Konstytucji  3 – go Maja   w Gminie Michów rozpoczęły się dedykowaną Mszą Świętą  w kościele pw. Wniebowzię­cia Najświęt­szej Maryi Panny w Michowie. Po jej zakończeniu zorganizowany szyk przemarszowy, prowadzony  pocztami sztandarowymi, delegaturą przedstawicieli lokalnych władz oraz  defiladą strażaków przeszedł na plac przy Urzędzie Gminy.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego,  przemówieniem Wójta Gminy Michów – pana Janusza Jankowskiego  oraz symbolicznym aktem złożenia kwiatów  w miejscach pamięci narodowej lokalnej społeczności.

Kolejnym podniosłym punktem tego patriotycznego spotkania było celebrowanie Święta Strażaka z uroczystym odznaczaniem Druhny i Druhów za służbę  w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Część formalna wzbogacona została występami artystycznymi. Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć spontaniczną ekspresję dzieci z Przedszkola w Michowie  oraz Szkoły Podstawowej w Michowie. Akcent artystyczny i kontekst historyczny, koordynowany był przez nauczycieli wspomnianych placówek oświatowych.

Lokalną plenerową uroczystość  zwieńczyła wymowna pieśń  w wykonaniu uczennicy ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Michowie Nikoli Wałach, zatytułowana  „Hymn Konstytucji  3-Maja.

”.

Zapraszamy do komentowania!