81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Przetarg na dostawę sprzętu ICT, oprogramowania, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów szkoleniowo – dydaktycznych dla Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Michowie w ramach projektu pt. „Edukacja szansą na lepszy start gimnazjalistów z gminy Michów”.

[prettyfilelist type=”doc,pdf,xls,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”3706,3707″ orderby=”title” filesPerPage=”10″]                                       [prettyfilelist type=”doc,pdf,xls,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”3712,3711,3710,3735″ orderby=”title” filesPerPage=”10″]

Zapraszamy do komentowania!

,