81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dni 2 i 3 listopada 2017r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych!

Od godziny 7.00 – 16.00 pełniony będzie dyżur w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy do komentowania!

,