81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III i VI szkoły podstawowej.

Wartość dofinansowania dla uczniów klas II i III wynosi 225 zł, dla uczniów klasy VI325 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych z OPS-u.

Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 29.08.2014r.

Zapraszamy do komentowania!

,