81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

           Zapraszam Rodziców z Trójek Klasowych na zebranie dnia 28 maja 2014 r. o godzinie 16.00. w sali 46.

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Anna Wadowska

Zapraszamy do komentowania!

,