81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

13 maja odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski. Uczniowie prezentowali wiersze lub fragmenty prozy. Byli oni oceniani w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI  szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Zwycięzcy konkursu zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 21 maja w Kocku. Są nimi: I miejsce – Klaudia Gomuła – Szkoła Podstawowa w Michowie, II miejsce – Dominika Ogórek – Szkoła Podstawowa w Michowie oraz III miejsce – Przemysław Kielmas – Szkoła Podstawowa W Katarzynie. W kategorii klas IV-VI zwyciężyli: Natalia Janisz – Szkoła Podstawowa w Michowie, Patrycja Kręgiel- Szkoła Podstawowa w Rudnie, Sylwia Kołodyńska – Szkoła Podstawowa w Katarzynie. Wśród uczniów gimnazjum I miejsce zajęła Milena Sitkowska, II – Wiktoria Syta, III- Paulina Tyburcy- uczennice z Gimnazjum w Michowie.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców przy ZSO w Michowie za wsparcie finansowe. Dzięki niemu zostały zakupione nagrody książkowe, papier na dyplomy, oraz poczęstunek dla uczestników konkursu.

Z wyrazami szacunku organizatorki konkursu-

                                                   Bożena Szwargolińska

                                                           Grażyna Janisz.

Zapraszamy do komentowania!

,