81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W imieniu Rady Rodziców zamieszczam ogłoszenie o zebraniu Trójek Klasowych dnia

02 kwietnia 2014 r. o godzinie 16.00. w budynku ZSO w Michowie, w sali 46.

Zapraszam, będą omawiane ważne sprawy.

Bożena Morawska

Zapraszamy do komentowania!

,