81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zima dopisała! Warunki śniegowe super! Zgodnie z harmonogramem wyjazd na stok narciarski do Kazimierza Dolnego odbędzie się w piątek 31 stycznia. Zbiórka o godz. 8.00 przed budynkiem szkoły. Proszę się stosownie ubrać, ale nie za ciepło. Rękawice konieczne! W załączniku znajdziecie pozwolenie na wyjazd, które trzeba wydrukować i podpisane przez rodziców oddać w autokarze.

P O Z W O L E N I E  N A  W Y J A Z D

Zapraszamy do komentowania!

,