81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Publikujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu w Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerpaltte w Michowie.

[prettyfilelist type=”doc,pdf,xls,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”3926″ orderby=”title” filesPerPage=”10″]

Zapraszamy do komentowania!

,