81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 20.12.2013r.- w ostatni dzień  zajęć przed zimową przerwą świąteczną uczniowie edukacji  wczesnoszkolnej  zebrali się przy choinkach  klasowych aby złożyć  sobie świąteczne życzenia i połamać się opłatkiem.  W ramach zajęć technicznych dzieci z klasy  Ib  wykonały  stroiki świąteczne, które z radością zaniosą do domu. Będą one ozdabiały stoły podczas Wieczerzy Wigilijnej.

Zapraszamy do komentowania!

,