81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Szanowni Rodzice !

Dnia  28 listopada 2013 roku o godzinie 16.00 odbędzie się wywiadówka dla Rodziców. Serdecznie Państwa zapraszam! Będzie omawianych wiele ważnych spraw. Można dokonać wpłaty na Radę Rodziców u p. S. Wasil i p. A. Wadowskiej. Zachęcam.

Porządek spotkania:

  1. Spotkanie z dentystą.
  2. Pedagogizacja Rodziców – Wpływ sposobu odżywiania uczniów na ich kondycję i wyniki w nauce.
  3. Wystąpienie Dyrektora szkoły – m.in. zmiana sposobu informowania Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych uczniów.
  4. Spotkania z wychowawcami.
  5. Indywidualne spotkania Rodziców z Dyrektorem szkoły – wedle potrzeb.
  6. Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów wyjeżdżających na wycieczkę w Dolomity.

Z poważaniem Bożena Morawska

Zapraszamy do komentowania!

,