81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 07.11.2013r. odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Uczniowie klas trzecich pod opieką p. A. Targońskiej i p. M. Ozgi przygotowali montaż słowno-muzyczny. Patriotyczny nastrój apelu podniosły galowe stroje uczniów klas I-III, ozdobione kotylionami, szarfami oraz chorągiewki w barwach narodowych.

Na zakończenie p. dyr. B. Morawska wręczyła uczniom klas I-III flagi narodowe, ufundowane przez Wójta Gminy Michów p. J. Jankowskiego.

więcej w fotogalerii

Zapraszamy do komentowania!

,