81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Szanowni Rodzice!

    Wczoraj, czyli 3 października odbyło się zebranie Prezydium Rady Rodziców u Dyrektora szkoły. Ustalono, że wszyscy uczniowie (oprócz trzeciego dziecka w rodzinie) dokonają wpłat na Radę Rodziców w wysokości 20 zł do końca grudnia 2013 roku. Chcemy, aby te środki posłużyły wszystkim dzieciom. Związane jest to z koncepcją zarządzania placówką, jaką przedstawiłam Państwu na pierwszym zebraniu. Przypomnę: szkoła ma być zorientowana na każdego ucznia, w związku z tym będziemy diagnozować różne uzdolnienia uczniów , nie  tylko te typowo szkolne. Każde dziecko ma jakiś talent, tylko trzeba go odkryć. Chcę budować szkołę motywującą do nauki, sportu, działalności organizacyjnej, społecznej, artystycznej itd. Stawiam na odkrywanie potencjału uczniów, na zmianę myślenia o sobie samym. Na zakończenie roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymaliby nagrody książkowe ze środków Rady Rodziców. Zadaniem nauczycieli i wychowawców byłoby rozpoznanie, w czym się uczeń wyróżnia. Myślę, że środki zebrane na Radę Rodziców będą służyły wszystkim dzieciom.

Pieniądze można wpłacać do skarbników klas, wychowawców, skarbnika Rady Rodziców p. Sylwii Wasil,  przewodniczącej Rady Rodziców p. Anny Wadowskiej.

Z poważaniem

Bożena Morawska

dyrektor ZSO w Michowie

Zapraszamy do komentowania!

,