81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W  bieżącym roku szkolnym nasza biblioteka szkolna otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację zadań promujących czytelnictwo wśród uczniów. Szczególnym zainteresowaniem czytelników cieszą się zakupione nowości oraz bajki terapeutyczne teatrzyku kamishibai. Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w projekcie czytelniczym polegającym na przygotowaniu plakatów reklamujących ciekawe książki. Uczniowie klas I-III przygotowali prace plastyczne inspirowane przeczytanymi książkami. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakupiono serię „Czytam z Albikiem” oraz książki wydrukowane powiększoną czcionką.

Zapraszamy do komentowania!