81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc MARZEC 2019  należy wnieść do dnia 08.03.2019 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-marzec

Koszt obiadu za m-c marzec 2019 /21 dni żywieniowych/:

Obiad mały – 69,30zł

Obiad duży – 92,40zł

Obiad pracowniczy – 184,80zł

Zapraszamy do komentowania!

,