81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Praca dotycząca zwierząt pod całkowitą ochroną zamieszkujących tereny Gminy Michów  została przygotowana przez uczniów klasy II b na konkurs organizowany przez Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka w  programie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”.

Administracyjnie gmina Michów należy do województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu lubartowskiego.

Gmina zajmuje obszar 136 km2 (10,5% powierzchni powiatu i 0,5% powierzchni województwa).

Jest to gmina typowo wiejska. Znajduje się na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. Został powołany w 1990 roku. Celem jego utworzenia, było zapewnienie ochrony wysokim walorom krajobrazowym mozaiki lasów, łąk i torfowisk oraz zachowanie powiązań w ekosystemie. Największą powierzchnię Obszaru zajmują lasy oraz grunty orne, gdzie prowadzona jest tradycyjna gospodarka rolna. Rozległy otwarty teren Obszaru ma bardzo duże walory krajobrazowe. Dno doliny w dużym stopniu wypełniają łąki i pastwiska o różnym stopniu uwilgotnienia. Na terenie „Pradoliny Wieprza”, rzeka tworzy ogromne zakola, łachy i wysepki, a jej brzegi porasta roślinność wodna, łąkowa jak również drzewa czy zakrzaczenia.  Znamiennym elementem krajobrazu są stawy w Lipniaku na Mininie. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” zasiedlają gatunki o specyficznych wymaganiach środowiskowych i pokarmowych. Nad rzeką zadomowiły się bobry i wydry. Można natrafić tu między innymi na ptaki z rodziny siewkowatych, brodzących, drapieżnych czy wodnych. Do najcenniejszych gatunków mających tu swoje stanowiska należą:

– bocian czarny – Kolonia Giżyce

– żaba moczarowa – okolice stawów na Lipniaku i Mininy, okolice Rudzienka.

Lasy mieszane dębowo – sosnowe, liczne nieużytki oraz wiejska zabudowa sprawiają, że gniazdują tu:

– dudek zwyczajny – lasy w okolicy Miastkówka, Rawa, Wólka Michowska, Ostrów;

– kukułka zwyczajna- teren całej gminy;

– jastrząb gołębiarz – większe kompleksy leśne na terenie całej gminy;

– orzeł przedni – Las Bankowy, Kruszyna, Drewnik,

– dzięcioł średni – Gawłówka, Rawa, Miastkówek, Kruszyna;

– dzięcioł czarny – Bankowy Las;

– puchacz zwyczajny – okolice Giżyc;

– sowa uszatka, pójdźka, płomykówka – Rawa, Trzciniec, Michów.

Wśród licznych ssaków w lasach niedaleko Rawy i Kruszyny spotykany jest chroniony wilk szary.

Uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej w Michowie poznali tereny Gminy Michów analizując przygotowane mapy. Wyszukali i przygotowali informacje dotyczące zwierząt chronionych zamieszkujących tereny naszej gminy. Nieocenioną pomocą był leśniczy pracujący na naszym terenie – pan Grzegorz Nowakowski. Następnie ikony poznanych zwierząt zostały umieszczone na przygotowanym plakacie. Wiadomości dotyczące zwierząt pod całkowitą ochroną na terenie naszej gminy zostaną w pamięci dzieci.

Zapraszamy do komentowania!