81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Publikujemy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym uczniów do klas sportowych.

Zapraszamy do komentowania!

,