81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Łańcuch pokarmowy to rodzaj zależności między organizmami w przyrodzie. Pokazuje, która roślina/ które zwierzę, jest konsumowane przez inny gatunek. Dzięki łańcuchowi pokarmowemu zasoby przyrody nie są marnowane, a natura funkcjonuje w równowadze.

Te podstawy biologii były tematem lekcji w klasach III. Jak zapamiętać ważne rzeczy?

W zabawie!

Dzieci bardzo chętnie układały własne łańcuchy pokarmowe. Jeszcze większą radość sprawiły im prace manualne. Dzięki temu łatwo zapamiętały kto kogo konsumuje w przyrodzie.

Zapraszamy do komentowania!

,