81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W związku z przebudową  ul. Szkolnej II nastąpi zmiana dotycząca przywozu i odwozu  uczniów ze wszystkich kierunków.

  1. Godziny przywozów i odwozów nie ulegają zmianie.
  2. Uczniowie przywożeni i odwożeni są do głównej bramy- od ul. Szkolnej I.
  3. Nauczyciele pełniący dyżur przy przywozach – wychodzą po uczniów do bramy. Następnie udają się do szatni i świetlicy.
  4. Nauczyciele świetlicy odprowadzają na odwozy uczniów do bramy ( ul. Szkolna I).
  5. Zmianę wprowadza się od 15.09.2020 r. – do odwołania.
  6. Zobowiązuje się wszystkie podmioty szkoły do zachowania szczególnego bezpieczeństwa.

Zapraszamy do komentowania!

,