81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dzięki inicjatywie Rady Rodziców oraz wsparciu Urzędu Gminy i nauczycieli odbył się już 1 z 3 wyjazdów na basen do Ryk  połączony z nauką pływania. Uczniowie  poznawali naukę pływania, zajęcia były zróżnicowane według poziomu umiejętności, a uczniowie z zaangażowaniem w nich uczestniczyli.

Zapraszamy do komentowania!

,