81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W naszej szkole, przy współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, zrealizowany został projekt pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi uczniów, a także polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Uczniowie z klas II – III otrzymali z Fundacji kartki bożonarodzeniowe. Zadaniem uczniów było własnoręczne napisanie kilku słów, pięknych życzeń do ważnej dla nich osoby. Przygotowane kartki zostały zaadresowane i wysłane. Ozdobne, własnoręcznie wykonane kartki i życzenia świąteczne otrzymali także rodzice naszych uczniów.

Zapraszamy do komentowania!

,