81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

25 stycznia 2019 r. odbył się apel podsumowujący pracę w semestrze pierwszym. Pani dyrektor Bożena Morawska przedstawiła wyniki klasyfikacji śródrocznej poszczególnych klas oraz wręczyła nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie, zdobywając jednocześnie stypendia. Nagrodzeni zostali także uczniowie za 100% frekwencję oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych. Osobne podziękowania otrzymali także wolontariusze 27. Finału WOŚP. Pani dyrektor pogratulowała nagrodzonym i wyróżnionym uczniom i zachęciła do jeszcze bardziej intensywnej nauki oraz  owocnej działalności pozalekcyjnej w kolejnym semestrze.

Zapraszamy do komentowania!

,