81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 23 kwietnia 2018 r. uczniowie kl. III a gimnazjum wzięli udział w uroczystym podsumowaniu IV Edycji Powiatowego Konkursu „Wyjątkowe jednostki – autorytety”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Starostę Lubartowskiego Fryderyka Pułę. Na wstępie uroczystości pani Dyrektor Hanna Borzęcka wszystkich powitała i podziękowała uczniom i opiekunom za udział w konkursie. Wyniki konkursu zaprezentował przewodniczący Komisji pan Zbigniew Zarzecki. Wśród osób nagrodzonych byli: Dorota Zakaszewska , która zajęła II miejsce w konkursie plastycznym oraz Grzegorz Ostrowski i Norbert Bogucki w kategorii – prezentacja multimedialna. Uczniowie swoje prace przygotowali pod kierunkiem p. Teresy Bednarczyk, p. Grażyny Janisz, p. Jacka Jankowskiego. W uroczystym podsumowaniu udział wziął pan Starosta Fryderyk Puła. W wypowiedzi skierowanej do uczestników konkursu podkreślił ważną rolę autorytetów we współczesnym świecie. Konkurs po raz kolejny zorganizowały panie Edyta Konior i Danuta Bułgajewska-Muzyka.

Grażyna Janisz

Zapraszamy do komentowania!

,