81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSO na rok 2016/2017 w dniach 19 i 20 kwietnia podczas 1 i 2 dnia egzaminu gimnazjalnego pracujemy wg normalnego planu zajęć przy zastosowaniu, ze względu na optymalne warunki egzaminu, następujących zmian:

  • Z użytkowania w tych dniach zostaje wyłączona sala gimnastyczna, hala sportowa, szatnia, sala nr 11, boiska zewnętrze, plac zabaw i wszelkie tereny wokół sali gimnastycznej, w której odbywa się od godz. 9.00. do około 13.30. egzamin gimnazjalny.
  • Pracownicy obsługi będą pełnić dyżury przy szatni szkolnej, na placu koło stołówki/kuchni w celu niewpuszczania na ten teren rodziców i innych osób, które w tych dniach chciałyby skorzystać z placu zabaw.
  • W dniach 19 i 20 kwietnia wszyscy, oprócz osób dowożonych do szkoły, będą wchodzili wejściem głównym, zmieniali obuwie pod zegarem, następnie udawali się do klasy wskazanej w grafiku (załącznik nr 1).
  • W tych dniach każda klasa będzie się uczyć w jednej, wyznaczonej na ten dzień pracowni, to nauczyciele będą chodzić do uczniów. Przerwy odbędą się w klasopracowniach. Uczniowie mogą wychodzić tylko do toalety i na obiad. Nie będzie dzwonków, więc proszę kontrolować czas na zegarkach.
  • Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą w tych dniach zajęcia wykładowe ze strategii gier zespołowych, historii dyscyplin sportowych, prezentacji sylwetek słynnych sportowców oraz z zasad bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas lekcji wychowania fizycznego.
  • Rzeczy uczniów do końca dnia nauki i zajęć pozostają w klasopracowniach..
  • Ze skrzydła przy nowej hali korzystamy tylko w celu odebrania uczniów z autobusu i odprowadzenia do odwozu.
  • W dniach 19-20 kwietnia czynny sklepik szkolny będzie nieczynny.

Dzień 21 kwietnia 2017 r. (egzamin gimnazjalny z języków obcych) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych zarówno dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

na podstawie: Zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora ZSO w Michowie

 Załącznik-nr-1-do-Zarządzenia-Nr-9_2017

Zapraszamy do komentowania!

,