81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać do dnia 08.09.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów

Żywienie zaczynamy od 6 września 2017

Koszt obiadu za m-c wrzesień 2017r. /18 dni żywieniowych/

Obiad mały -52,20

Obiad duży – 70,20

Obiad pracowniczy – 133,20

Zapraszamy do komentowania!

,