81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

OGŁOSZENIE

Opłaty za obiady za miesiąc maj  należy dokonać do dnia 10.05.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku  4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa  Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów

Koszt obiadu w miesiącu maju /17 dni żywieniowych/

Obiad mały -49,30

Obiad duży – 66,30

Obiad pracowniczy – 125,80

Zapraszamy do komentowania!

,