81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

23 września 2016 r. młodzież klas II i III gimnazjum z Michowa  uczestniczyła w nietypowej lekcji fizyki, która miała miejsce podczas organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pokazów z fizyki. „Ideą Pokazów jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu.”

Przez dwie godziny zajęć uczniowie mieli możliwość obejrzeć szereg doświadczeń fizycznych z działów: elektromagnetyzm, ciecze, fizyka ludzkiego ciała oraz rezonanse. Niektórzy z nich zachęceni przez prowadzących uczestniczyli w demonstracji zjawisk i praw fizycznych.

zobacz więcej

 

Zapraszamy do komentowania!

,