81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

UWAGA RODZICE!

Publikujemy zarządzenie Dyrektora ZSO w Michowie w sprawie regulaminu rekrutacji do świetlicy szkolnej od roku szkolnego 2016/2017.

Treść regulaminu oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania poniżej

Zapraszamy do komentowania!

,