81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 21 stycznia 2016r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka na koniec pierwszego semestru  dla rodziców wszystkich uczniów ZSO. Zapraszamy!

Zapraszamy do komentowania!

,