81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dyrektor ZSO przyznała stypendia  uczniom decyzją , wynikającą  z Ustawy o Systemie Oświaty i Regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Podziękowania otrzymali także wolontariusze 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,