81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

30 września odbyła się uroczysta akademia poświęcona Bohaterom z Westerplatte i rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zapraszamy do komentowania!

,