81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

13.10.2015 odbył się w szkole pokaz ratownictwa medycznego.  Organizatorem pokazów było ZSO przy współudziale firm: Diamed z Lubartowa oraz Rago z Michowa, a także straży pożarnej z Michowa i policji. Młodzież wykazała się sporą wiedzą dotyczącą ratownictwa medycznego podczas quizu ocenianego przez jury-gości zaproszonych na pokazy. Ratownicy medyczni z firmy Diamed udzielali fachowego instruktażu jak właściwie udzielać pomocy w nagłych wypadkach. W finałowej części imprezy odbyła się symulacja akcji ratowniczej podczas wypadku samochodowego, w której wzięły udział wszystkie zaproszone służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja.

Dziękujemy wszystkim firmom oraz służbom, a także sponsorom za pomoc w organizacji imprezy.

Fotorelacja

Zapraszamy do komentowania!

,