81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 06 lipca 2015 r. o godz.1600odbędzie się zebranie Rodziców dzieci idących do klasy I Szkoły Podstawowej, w roku szkolnym 2015/2016 z Panią dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie.

                                                                    Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do komentowania!

,