81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 28.04.2015r w Zespole Szkól Ogólnokształcących odbył się konkurs „Jestem bezpieczny”- etap gminny. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie.

Celem konkursu jest rozpowszechniane wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Katarzynie, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Michowie a trzecie w Szkoła Podstawowa w Rudnie.

Zapraszamy do komentowania!

,