81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 13.04.2015r. drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej po wygraniu finału powiatowego uczestniczyła w finale rejonowym w piłce ręcznej w Puławach. Oprócz drużyny z Michowa w finale grały drużyny z Puław, Kłoczewa, Poniatowej. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”.

Końcowa kolejność turnieju:

I miejsce – Sz. P. Kłoczew

II miejsce – Sz.P. Nr 6 Puławy

III miejsce – Sz. P. Michów

IV miejsce – Sz. P. Poniatowa

Zapraszamy do komentowania!

,