81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Od 9 marca 2015 do 18 marca 2015 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum Nr 1 w Michowie odbędą się
dwie równoległe ewaluacje zewnętrzne w obszarach :
1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji.
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowe.
3. Szkoła, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy
wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i innych badań zewnętrznych
i wewnętrznych.

Poniżej harmonogram ewaluacji w obu szkołach do pobrania:
[prettyfilelist type=”doc,pdf,xls,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”4539,4540″ orderby=”title” filesPerPage=”10″]

Zapraszamy do komentowania!

,