81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 13.11.2014r. organizujemy wyjazd na basen do Ryk.

Cena wyjazdu: 10.80zł obejmuje wejście na 2h na basen oraz przejazd autokarem.

Wyjazd o godzinie 14.45, planowany powrót ok godz 19.00

Zapisy w środę u pana Krzysztofa Karpińskiego.

Każdy uczestnik zobowiązany jest przynieść pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na wyjazd na basen (załącznik nr. 3 do regulaminu wycieczek – pozwolenie uczestnictwa dziecka w wycieczce).

Zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych obowiązujących w ZSO w Michowie rodzice zobowiązani są do przywiezienia i odebrania uczniów po zakończonej imprezie. W razie, gdy rodzic nie może odebrać dziecka ma obowiązek powiadomić pisemnie kierownika wycieczki  o tym fakcie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zapraszamy do komentowania!

,