81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI na basen do Ryk w dniu 13.11.2014r.

Liczba uczestników  – 39osób

 

WPŁYWY

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1. Odpłatność uczestników 10,80zł/osoba
39*10,80zł = 421,2zł
2. Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców ———————–
3. Inne
Dofinansowanie z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koszt wynajmu autobusu 390zł cena wynajmu ustalona wg przetargu przeprowadzonego przez ZSO w Michowie do 100km ryczałt 390zł
Razem wpływy 421,2zł

 

KOSZTY

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1. Transport 390 – koszt pokryty z funduszy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Wyżywienie ———————–
3. Noclegi ———————–
4. Przewodnik ———————–
5. Bilety wstępu na basen 10,80zł/osoba
razem – 421,2zł
6. Opłaty za parking ———————–
7. Ubezpieczenie ———————–
8. Inne ———————–
Razem wydatki 421,2

 ORGANIZATORZY SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA SFINANSOWANIE KOSZTU AUTOBUSU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY W MICHOWIE.

11

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,