81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dzień Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II

Zapraszamy do komentowania!