81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Podczas wakacji pożegnaliśmy szkolne boisko do koszykówki. Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego i dwutorowej bieżni o długości 100 m. Jest ona finansowana z europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz ze środków własnych gminy. Prace trwają. Uroczyste otwarcie nastąpi na początku listopada 2012r.

Zapraszamy do komentowania!

,