81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Tydzień Bibliotek

Biblioteka szkolna kolejny raz włączyła się do realizacji ogólnopolskiego programu promocji  książek i czytelnictwa pod nazwą Tydzień Bibliotek. Tegorocznej XIII edycji, trwającej od 8 do 15 maja,  towarzyszyło hasło „ Biblioteka inspiruje”. Z okazji święta bibliotekę odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego. Z zainteresowaniem wysłuchały  zasad korzystania z księgozbioru. Dużo zabawy i radości dostarczyło im rozwiązywanie […]

Tydzień Bibliotek

Światowy Dzień Książki

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to święto ogłoszone  przez UNESCO, którego celem jest  promocja książki, czytelnictwa i bibliotek. Dzień ten stał się okazją do zwrócenia uwagi na fakt, że każdy człowiek  powinien mieć dostęp do książek. Święto przypomina także o konieczności ochrony własności intelektualnej. Do łamania praw autorskich dochodzi obecnie bardzo często, szczególnie w […]

Konkurs ,,Moja Biblioteka”

Uczennice klasy VI „a” Katarzyna Tatarczak i Klaudia Grzesiak przygotowały prezentację multimedialną na finał Wojewódzkiego Konkursu ,,Moja Biblioteka – najpiękniejsze miejsce w szkole” zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu była promocja książki i czytelnictwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej. Uczennice zajęły w konkursie II miejsce. Pracę przygotowały pod […]

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada 2015 roku, na całym świecie, już po raz  43 obchodzony będzie  dzień Życzliwości i Pozdrowień (World-hello-day/Welt-Hallo-Tag) Uchwalony w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju, obchodzony jest od 10 lat  w Polsce pod nazwą Dnia Życzliwości i propaguje pozytywne postawy w relacjach międzyludzkich takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i  działania […]