81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl
Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na rachunek bankowy :
16819110682005500693550001
Bank Spółdzielczy w Cycowie oddział Michów
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Michowie.
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
Składka w roku szkolnym 2021/2021 wynosi 35 zł na semestr od dziecka.

Zapraszamy do komentowania!

,