81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc WRZESIEŃ 2020 należy wnieść do dnia 10.09.2020 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie       48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc

Koszt obiadu za m-c wrzesień 2020 /20 dni żywienia/:

Obiad mały – 72,00zł

Obiad duży – 96,00zł

Obiad pracowniczy – 194,00zł

Kuchnia rozpoczyna pracę 3 września (czwartek). Proszę o zgłaszanie dzieci na obiady na platformie LIBRUS lub telefonicznie. Nadpłaty za obiady z marca 2020 przechodzą na wrzesień 2020. W razie rezygnacji z obiadów nadpłaty będą zwracane na prośbę rodzica/opiekuna na wskazany numer konta w wiadomości bezpośredniej do p. Eweliny Słowikowskiej na platformie LIBRUS.

Zapraszamy do komentowania!

,