81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Publikujemy zarządzenie Dyrektora ZSO w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 oraz procedury w zakresie ochrony przed koronawirusem.

Organizacja rozpoczecia nowego roku szkolnego.pdf

Procedura profilaktyki koronowirusa.pdf

Zapraszamy do komentowania!

,