81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2020 należy wnieść do dnia 10.01.2020 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc 

 

Koszt obiadu za m-c styczeń 2020 /11 dni żywieniowych/:

 

Obiad mały – 36,30zł

Obiad duży – 48,40zł

Obiad pracowniczy – 96,80zł

Zapraszamy do komentowania!

,