81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Drodzy Rodzice,

w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka śródroczna, na której Państwo zostaniecie poinformowani o wynikach klasyfikacji za I semestr bieżącego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy do komentowania!

,