81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Czy widzisz światełko w tunelu…? to tytuł tegorocznych jasełek w wykonaniu teatru „Jeremiasz” pod kierunkiem p. Ewy Zielińskiej i  p. Bogdana Białasa. Przedstawienie przeniosło nas w czasy PRL-u, czyli panowania  w Polsce ustroju komunistycznego. Młodzi ludzie mają dość zniewolenia i nakazów, chcą się wyszumieć,  mieć możliwość manifestacji swojego zdania i dojrzeć do brania odpowiedzialności za swoje czyny, chcą wolności. Ale wolność często bywa pułapką dla młodych ludzi, a szczególnie dla tych, których życie pozbawione metafizycznego wymiaru, wartości, religii, tradycji, przywiązania do narodu zdaje się nie mieć sensu. I tak naprawdę wolność staje się egzystencjalnym dramatem współczesnego człowieka. Powraca zatem pytanie: czy człowiek jest w stanie dostrzec szansę dla siebie, czy widzi sens i cel w swoim działaniu, czy dostrzeże światełko w ciemności? Tegoroczny spektakl stał się pochwałą młodości, bezkompromisowości, niezgodą na wszelkie formy zniewolenia, a także przekonaniem w możliwość naprawy świata.

Uczniowie-aktorzy oraz p. Ewa Zielińska zostali nagrodzeni brawami. Na zakończenie głos zabrał   Wójt Gminy Michów p. Janusz Jankowski, który podziękował za zaproszenie na jasełka, złożył całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne oraz przypomniał młodzieży, żeby pamiętali  o historii, tradycji i przywiązaniu do wartości w swoim życiu. Swoje życzenia świąteczne skierował także do wszystkich przewodniczący Rady Gminy p. Roman Adamczyk.

Pani Jadwiga Kruczek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej wręczyła nagrodę dla Oli Iwan, która zdobyła nagrodę w konkursie wiedzy „Sto lat Niepodległej”, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Lubartowie, za ciekawą i oryginalną wypowiedź na pytanie: Czym dla Ciebie jest wolność? Uczennicę przygotowała p. Agnieszka Grabowska. Życzenia świąteczne zaproszonym gościom oraz dla całej szkolnej społeczności złożyła także p. dyrektor Bożena Morawska wygłaszając specjalnie napisany na te okazję wiersz.

zobacz więcej

Zapraszamy do komentowania!

,