81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

„Kto bez czytania książek chce być mądrym żakiem, ten wskóra jak ten, co wodę czerpa przetakiem”

                                                                   Minasowicz

W roku bieżącym udało się naszej bibliotece  uzyskać dotację na zakup książek  w kwocie 15000 złotych. Środki pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Umożliwiło to poszerzenie księgozbioru o 1056  nowych pozycji, zakupionych w oparciu o analizę potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych uczniów. Biblioteka wzbogaciła się o  najbardziej oczekiwane przez czytelników książki. Korzystając z zakupionych nowości, uczniowie klas pierwszych wzięli udział w projekcie pt. „Już czytam”. Wykorzystali książki specjalnie napisane dla dzieci rozpoczynających naukę czytania. Uczniowie klasy II i III zrealizowali projekt „Zwierzęta domowe – nasi ulubieńcy”. Tworzyli oni plakaty zawierające  ciekawostki na temat zwierząt domowych, czytali książki z serii  „Zaopiekuj się mną”. Przygotowali  prace plastyczne na temat swoich zwierzątek domowych. Można je zobaczyć na wystawie w bibliotece.

Zapraszamy do komentowania!

,