81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

9 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski. W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Katarzynie, Szkoły Podstawowej w Rudnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie. Spotkanie recytatorów rozpoczęła Pani Bożena Morawska- dyrektor ZSO w Michowie. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów. Rywalizacja przebiegała w ciepłej i serdecznej atmosferze. Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: p. K. Smolińska, p. K. Karabela- Wolińska, p. G. Janisz, p. B. Szwargolińska. Jury zgodnie stwierdziło, że poziom konkursu był wysoki.  Uczniowie zaskoczyli piękną recytacją i doborem tekstów. Młodzi recytatorzy  zostali nagrodzeni w trzech kategoriach.

W kategorii klas  I-III nagrodzono:

I miejsce  Nikola Wałach– Michów

II miejsce Julia Piątek – Rudno

III miejsce Bartosz Aftyka  – Michów

Wyróżnienie:

Julia Zielińska – Katarzyn

W kategorii klas IV- VI nagrodzono:

I miejsce Szymon Kołodziejczyk – Michów

II miejsce Weronika Kukier – Michów

III miejsce Oliwia Bogusz – Michów

W kategorii klas VII i klas gimnazjalnych nagrodzono:

I miejsce Dorota Zakaszewska – Michów

II miejsce Patrycja Bogusz- Rudno

III miejsce Klaudia Grzesiak – Michów

Wyróżnienie:

Natalia Patrzylas – Rudno

W Powiatowym Konkursie Recytatorskim organizowanym w Kocku naszą Gminę będą reprezentowali: Nikola Wałach i Szymon Kołodziejczyk z Michowa.

Zapraszamy do komentowania!

,