81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

13.10.2017 przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w hali sportowej ZSO cała społeczność szkolna obejrzała część artystyczną w wykonaniu klas edukacji wczesnoszkolnej zadedykowaną wszystkim pracownikom oświaty. Odbył się koncert życzeń i przedstawienie bajki Czerwony Kapturek we współczesnej aranżacji. Część artystyczną przygotowały panie: J. Targońska i B. Jankowska, zaś oprawę plastyczną i muzyczną p. T. Bednarczyk i p. B. Białas. Kosz pełen kwiatów oraz specjalne życzenia zdrowia i wytrwałości w trudnej pracy na ręce pani dyrektor Bożeny Morawskiej przekazali także  przedstawiciele Rady Rodziców: p. M. Bojanowska i p. M. Łoboda

więcej

Zapraszamy do komentowania!

,